شما اینجا هستید
اجتماعی » نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران کرونا در سقز/ وضعیت پساکرونا نیازمند برنامه ریزی ویژەای است

 

 

 

سقزرووداو برای واکاوی بحران کرونا در سقز، مدیریت آن، چالش های فرارو، نقش و کارکرد نهادهای دولتی و کمپین های مردمی، الزامات عصر پساکرونا و…مصاحبه ای را با دکتر خالد توکلی جامعه شناس و فعال مدنی انجام داده است، که به شرح زیر از نظرتان می گذرد:

 

ـ وضعیت بحران کرونا و مدیریت آن را در سقز چطور ارزیابی می کنید؟

متاسفانە سقز در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این بحران جنبەهای مختلف زندگی شهروندان را تحت تٲثیر قرار دادە است. ستاد بحران از این جهت کە تا حدی توانست نیازهای روزمرە بیمارستان ها را از محل کمک‌های مردمی تٲمین نماید و ارتباط با کمپین‌ها و شبکەهای اجتماعی و خبری، خوب عمل کردە است، اما در جذب امکانات و بودجەهای دولتی عملکرد خوبی ندارد و با توجە بە دامنە و عمق بحرانی کە در سقز وجود دارد باید تلاش جدی‌تر و بیشتری بەعمل می‌آورد تا از بودجەهایی کە ممکن است بە این امر اختصاص دادە شود، سقز نیز بهرەای ببرد. علاوە بر این در زمینە ایجاد محدودیت برای ورود بە سقز، تصمیم‌گیری تا حدی با تٲخیر انجام گرفت.

 

ـ این بحران چه چالش ها و تبعاتی دارد؟

تبعات مختلفی برای سلامت، معیشت و روابط اجتماعی دارد. اکنون بخش مهمی از ساکنان سقز، درآمد روزانە خود را از دست دادەاند و ممکن است بسیاری از کسب‌وکارها دچار ورشکستگی شوند کە این خود جامعە را درگیر مسائل و مشکلات دیگری می‌کنند.

 

ـ نقش و کارکرد نهادهای مدنی و کمپین ها در کمک به حال این چالش تا چه حد رضایت بخش بود؟

نهادهای مدنی بیشتر از حد انتظار ظاهر شدند و در اموری چون توزیع مواد غذایی و بهداشتی، ضدعفونی کردن محلات و اماکن عمومی، تٲمین بخشی از نیازهای بخش درمان و نقد مسئولین استانی و ملی کارنامە موفقی از خود بە نمایش گذاشتند. نهادهای مدنی و کمپین‌ها بە موقع فعالیت خود را آغاز کردند و این امر در ایجاد آرامش در سطح شهر بسیار مۇثر بود.

 

ـ به نظر شما برای مدیریت مناسب تر این چالش چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

ارتباط بیشتر با مردم و نهادهای مدنی، تلاش برای جلب اعتماد مردم کە با مسئولین بخش درمان همکاری بیشتری داشتە باشند و استفادە مناسب­تر از ظرفیت کمپین‌ها می‌تواند بە طرز معنی‌داری آسیب‌ها را کاهش دهد. مدیریت دولتی باید نقش و توان نهادهای مدنی را بە‌رسمیت بشناسد، همکاری با آنها را بپذیرد و هماهنگی با آنها را در اولویت قرار دهد. اطلاع‌رسانی شفاف و بەهنگام نیز در چنین وضعیتی کمک می‌کند بحران راحت‌تر مهار شود.

 

ـ نظر شما در مورد دوران پساکرونا، تغییرات اجتماعی احتمالی و وظیفه دولت و نهادهای مدنی و خیرین چیست؟

وضعیت پساکرونا وضعیت ویژەای است، علاوە بر این‌کە باید بە‌طور جدی اقتصاد و معیشت مردم را بە‌سامان کرد، بەلحاظ روانی و اجتماعی نیز باید تمهیداتی فراهم آید تا پیامدهای اجتماعی و روانی این وضعیت مورد نقد و گفت‌وگو قرار گرفتە شود.

امیدوارم هرچە زودتر کرونا بە پایان خط برسد این پایان، فرصت مناسبی است تا روابط جدید و باورهای نوینی آغاز شوند کە جامعە از بحران‌ها کمترین آسیب‌ها را ببینند، نهادهای خیریە و مردمی مورد استقبال و حمایت قرار گیرند

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی