شما اینجا هستید
اجتماعی » کتاب ” مجتبی میرزادە، از مفاخر موسیقی کورد“ منتشر شد

دلیر سلیم، گردآورندە این اثر  گفت: ” گردآوری این اثر حدود ١١ سال بە طول انجامید و بە این منظور بە ایران سفر کردەام و باهنرمندان، همکاران، دوستان و بستگان وی گفت وگو کردەام، این اثر، بسیاری از جوانب زندگی و فعالیت هنری این هنرمند را بە ثبت رساندە کە  برای خوانندگان آن تازەگی دراند و همچنین توانستەام بسیاری از اطلاعات غلطی را کە در مورد زندگی وی انتشار یافتەاند، تصحیح کنم، لذا این کتاب بیشترین اطلاعات مفید را در ٢٠٨ صفحە  در خود جای دادە و با هزینە مادی خودم در ایران چاپ شدە است.“

مجتبی میرزاده؛ نابغه بی‌ادعای موسیقی ایران - ایرنا

وی همچنین اشارە کرد: ”  در این اثر،  نخست بە چگونگی استخدام میرزادە،  فعالیت هنری و   آشنایی وی با حسن زیرک و بسیاری دیگر از هنرمندان در  رادیو کرمانشاە  پرداختە شدە است.  پس از استعفای حسن زیرک از رادیو کرماشاە، میرزادە نیز این رادیو ترک کردە و در تهران ساکن می شود و همچنین بە اجحافاتی کە در حق میرزادە این رادیو، شدە، پرداختە شدە است.“

دلیر افزود: ” در این اثر همچنین بە پرسشهایی پاسخ دادە شدە کە نظر میرزادە در مورد کورد چە بودە است. بە اعتراف خود هنرمندان فارس، میرزادە در آن زمان  برجستەترین نوازندە، در میان هنرمندان کورد و فارس بود. با این وصف چرا زندگی وی این چنین با فقر و فلاکت پایان یافت؟  تعامل کوردها با وی چگونە بود؟ این اثر افزون بر این گونە پرسشها،  انتقادها و تحقیقات مفیدی را نیز شامل می شود.“

استاد مجتبی میرزاده اسطوره ی نوازندگی کردستان - ویسگون
قرار است چهار شنبە هفتە جاری، طی مراسمی در هولیر از این کتاب رو نمایی شود و یک روز پس از آن نیز در مراسم مشابهی در سلیمانیە از آن رونمایی خواهد شد.

  مجتبی میرزادە در سال ١٣٢۴خورشیدی در شهر کرمانشاە دیدە بە جهان گشود، از اوان کودکی موسیقی را  با گوش فرا دادن بە نواختن ویولون استاتیدی همچون خالدی و پرویز یاحقی از طریق رادیو فرا گرفت.

میرزادە نخست بە نواختن نی روی آورد و پس از آن سرگرم فراگیری سنتور شد. آشنایی میرزادە با استاد حسن کامکار، از فرصتهای مغتنمی بود کە وی را وارد جهان موسیقی کوردی کرد و همین امر زمینە همکاری وی با  هنرمند نامی  کورد حسن زیرک را نیز فراهم آورد.

استاد حسن زیرک اعجوبه ای تکرارنشدنی در موسیقی - وب سایت خبری تحلیلی آوای مرز
در این دوران فرصتی دست داد تا میرزادە از تجارب ارزندە هنری استاد حسن کامکار بهرە گیرد و سپس رسما بە استخدام  رادیو کوردی سنە درآید. یک سال بعد بە کرمانشاە بازگشت و همکاری خود را با هنرمندان  بزرگ کورد، همچون  حسن زیرک، مظهر خالقی، ابراهیم خوش نوا، مرتضی تندرو و هاشم ربیعی آغاز کرد و چندین اثر نفیس را در زمینە آواز و موسیقی کوردی آفریدند کە از افتخارات و خدمات ماندگار وی بە هنر کوردی  محسوب می شوند.

مجتبی میرزادە پس از سالها فعالیت و آفرینش هنری در عرصە موسیقی کوردی  در مرداد سال ١٣٨۴ در تهران دیدە از جهان فرو بست.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی