روز: نوامبر 23, 2020
مبارزه با فساد و چند نکته دیگر

✍ دکتر خالد توکلی، جامعه شناس// مبارزه با فساد در میان مردم سقز، بازتاب مثبتی داشته است و به‌طور چشم‌گیری از آن استقبال به‌عمل آمده است؛ اما

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی