روز: ژانویه 27, 2021
رنج سفید موها در روزگار سیاه تورم

طی هفته‌های گذشته بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چندین‌بار در اعتراض به وضعیت معیشت، مستمری پایین و عدم همسان‌سازی مستمری‌ها به‌صورت سراسری دست به اعتراض زده‌اند

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی