روز: دسامبر 23, 2021
افزایش سرقت خودرو / لزوم رعایت نکات ایمنی

سقزرووداو- این روزها هر از چندگاهی شاهد سرقت خودروهای مختلف از جمله پراید، پژوپارس، پژو ۴۰۵، حتی خودروهای امدادی و... در سطح شهر هستیم، امری که مشکلات متعددی برای افراد و خانواده ها به لحاظ مادی و روانی ایجاد می نماید.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل