روز: آگوست 24, 2022
چند خبر کوتاه از سقز

خبرهای رسیده از احتمال تغییر رئیس ادارە گاز سقز تا اواخر این ماه حکایت می کند. براین اساس شیرکو خندانی جای خود را بە کمال رضایی می دهد و شیرکو خندانی هم به ریاست شرکت گاز بانه برمی گردد. تغییراتی که شبیه جابجایی مهره های شطرنج و مادام العمری بودن این مدیریت ها به ذهن مبادرت می کند. قبلا هم این ۲ نفر در همان سمت ها فعالیت نموده اند.

خبرهای متناقض در مورد احیای دخانیات و تولید سیگارت

سقزرووداو- در حالیکه شرکت دخانیات از انتشار آگهی مناقصه عمومی عملیات آماده سازی ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برق سالن تولید سیگارت کارخانه سقز خبر داده، اما برخی خبرهای رسیده به سقزرووداو از وضعیت نامعلوم این طرح همچون یک دهه گذشته خبر می دهد

مجاهدان مشروطه خواه کورد در اردوی ستارخان/ دکتر اسماعیل شمس*

هیچ اغراق و گزافه نیست اگر گفته شود که کوردستان پس از تهران و آذربایجان و گیلان بیش از هر منطقه دیگری به استقبال مشروطه شتافت و برای آن هزینه داد، اما مشروطه خواهان پس از به دست گرفتن قدرت، خیلی زود رٶیاها و آرزوهای کوردستانی ها را به باد دادند و در ظرف چند سال حکومت، آنان را گرفتار چنان وضعیت تلخی کردند که ناچار آرزوی برگشت دوران استبداد را نمودند.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل