روز: اکتبر 25, 2020
فقط حال کرونا خوب است ما همه پاییز

دکتر فریدون صدیقی، روزنامه‌نگار حال کرونا خوب است سبزتر از بهار در روزگاری که حال همه‌‌چیز پاییز است، مثل حال و حوصله ما که از دست غفلت مسئولان و پرکاری کرونا، زخمی و طاقت از کف داده است!

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی