برچسب زده شده با : اسب
معمای گوشت اسب در سقز

داستان کشتار و گوشت اسب و قاطر در سقز افزایش یافته، شب گذشته قسمتی از لاشه یک اسب در خیابان شاناز و لاشه یک قاطر هم غروب امروز در صالح آباد پیدا شده است، چند شب پبش هم قسمتی از لاشه 2 اسب در بلوار کردستان مشاهده و همزمان چند شهروند از ذبح یا کشتار دام ها در نزدیک قهراباد و حمل گوشت ها در نایلون های مشکی خارج از عرضه رسمی خبر می دهند.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل