برچسب زده شده با : اهدای عضو
اعضای بدن نوجوان سقزی به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید

سقزرووداو- اهدای اعضای بدن جاوید نام «کاروان رحیم زاده»، نوجوان 15ساله سقزی، به بیماران نیازمند جان دوباره ای بخشید.

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در صاحب اهدا شد

سقزرووداو- اعضای بدن جوان ۱۹ ساله سقزی (ساکن شهر صاحب) که دچار عارضه مرگ مغزی شده بود، به چند بیمار نیازمند عضو، اهدا شد.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل