برچسب زده شده با : تریفه کریمیان
از مجموعه نمایشنامه‌ی «باڵی مە‌یموون» رونمایی می شود

سقزرووداو- مراسم رونمایی از مجموعه نمایشنامه‌ی «باڵی مە‌یموون» نوشته تریفه کریمیان نویسنده و هنرمند سقزی در سنندج برگزار می‌شود.

چاپ کتاب مجموعه نمایشنامه ‘باڵی مه‌یموون’ توسط نویسنده سقزی

سقزرووداو- کتاب مجموعه نمایشنامه 'باڵی مه‌یموون' به نویسندگی تریفه کریمیان هنرمند سقزی توسط انتشارات گوتار چاپ و در اختیار اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفت.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل