برچسب زده شده با : جایزه قائم مقامی
جایزه دوسالانه دکتر قائمی به پژوهشگر سقزی تعلق گرفت

جایزه دکتر قائم مقامی که برای اولین بار به عنوان معرفی پژوهشگران جوان حیطه هواشناسی و اقلیم شناسی در هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم ارائه شد، به سید اسعد حسینی دکتری اقلیم شناسی و کارشناس هواشناسی اداره هواشناسی سقز تعلق گرفت.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل