برچسب زده شده با : سروه گرجی پور
درخشش بانوی مخترع سنندجی در مسابقات جهانی ابداعات و اختراعات دبی

در دوره جدید مسابقات جهانی ابداعات و اختراعات دبی DIS 2023، موسسه اندازیار هوشمند از سنندج به سرپرستی دکتر سروه گرجی پور از مخترعین کوردستانی در این مسابقات شرکت داشته و موفق به دریافت مدال طلای جهانی و جایزه ویژه و تندیس طلایی از پروفسور آگوستین رئیس هیئت داوران مخترعین بین‌المللی ویپا و پروفسور مارک رئیس  نخبگان انگلیس شد.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل