برچسب زده شده با : قطع
قطع گاز بخشی از ادارات و بازار سقز

سقزرووداو- شب گذشته شرکت گاز اقدام به قطع گاز بسیاری از ادارات و مراکز تجاری و بازار و حتی مطب برخی پزشکان نموده، که این اقدام صبح امروز کارکنان و مراجعین را شوکه کرده و فضای سردی را تجربه نمودند.

قطع گسترده درختان بید مسیر سقز – مریوان

سقزرووداو- قطع درختان بید در منطقه سرشیو از چند ماه پیش شروع شده و رودخانه سرشیو در نزدیکی های روستاهای بسطام و کانعمت، مسیرهای از درخت بید پاک دواب، بایدر، بردمه، بسطام- درویان و.... از این نوع درخت پاک سازی شده است.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل