برچسب زده شده با : گاز
قطع گاز بخشی از ادارات و بازار سقز

سقزرووداو- شب گذشته شرکت گاز اقدام به قطع گاز بسیاری از ادارات و مراکز تجاری و بازار و حتی مطب برخی پزشکان نموده، که این اقدام صبح امروز کارکنان و مراجعین را شوکه کرده و فضای سردی را تجربه نمودند.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل