برچسب زده شده با : گوشت
معمای گوشت اسب در سقز

داستان کشتار و گوشت اسب و قاطر در سقز افزایش یافته، شب گذشته قسمتی از لاشه یک اسب در خیابان شاناز و لاشه یک قاطر هم غروب امروز در صالح آباد پیدا شده است، چند شب پبش هم قسمتی از لاشه 2 اسب در بلوار کردستان مشاهده و همزمان چند شهروند از ذبح یا کشتار دام ها در نزدیک قهراباد و حمل گوشت ها در نایلون های مشکی خارج از عرضه رسمی خبر می دهند.

اعتصاب قصابی ها و نایاب شدن گوشت در سقز

سقزرووداو- قصابی های سطح شهر در آستانه ۱۳ بدر از کشتار دام و توزیع گوشت خودداری نمودند

اعتصاب قصابان و عدم توزیع ۳ روزه گوشت در سقز/ قصابان این بار هم دنبال افزایش قیمتند

برای سومین روز پیاپی قصابان سطح شهر سقز از کشتار دام و عرضه گوشت خودداری نموده و اعتصاب کردند.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل