شما اینجا هستید
اجتماعی » جوانی که دیگر جوان نیست

وفا رحیمی خبرنگار

جوان به عنوان نیروی محرکه در هدفمند کردن توان و کارایی بهتر هر کشوری در نیل به توسعه ثرگذار است. جوان می تواند انرژی مضاعف و شادابی خاصی به دستگاهای کشور تزریق کند تا در پیشبرد هر اموری به نتایج خوبی دست یافت.

جوان در تفکر، تعقل و چابکی که به آن الحاق شده است قادر به انجام هر فعالیتی در هر زمینه ای می باشد.

انگیزه و هدف هر جوانی بستگی به اهداف و برنامه ریزی آن کشور در سازماندهی و بکارگیری آنان دارد و به عبارت دیگر توسعه و پیشرفت هر کشوری در گرو استفاده از توان و ظرفیت جوان است. کشورهای جهان سومی باعث کور کردن چشم های جامعه می شوند و به جوانان شان در زمینه های مختلف از جمله زمینه های علمی پژوهشی، اقتصادی، سیاسی و… بها نمی دهند.
متاسفانه جوانان کشور ما دغدغه های زیادی را باتوجه به وضعیت اسف بار اقتصادی دارند و این مشکلات روز به روز بیشتر می شود. اگر پویایی و تحرک آنها گرفته شود دیگر هیچ امیدی به آینده کشور نیست، وقتی یک جوان نمی تواند آینده روشن و امیدوارانه ای را در پیش خود ببیند و در حل مشکلات کشور بی نصیب باشد و هدف حمایت و تشویق قرار نمی گیرد، دیگر توقعات از آینده سازان بی معنی خواهد بود.

دغدغه اصلی جوان امروزی کار است. جوان بیکار با پریشانی به آینده می نگرد و از زندگی زده می شود، ترس از فردا و فرداها دامنگیرش می شود و تمام فکر و ذکرش را در این نقطه جمع می کند.

جوان امروزی می خواهد در عرصه های مختلف کشورش جریان داشته باشد و آینده خود را رقم بزند. مانند آب جاری می خواهد در بطن زندگی باشد حیات را لمس کند نه اینکه در یک جا بماند و منتظر باشد و بعد از مدتی بگندد. جوان امروزی از پوچی گریزان است میل به پویایی و زندگی دارد و می خواهد خود را نشان دهد و در رخدادهای مهم خود را مطرح کند.

جوانی دوره عشق و شور و هیجان است. اما جوان امروز ازدواج کردن را که سنت پیامبر اکرم (ص) است کوهی دست نیافتنی قلمداد میکند و با تاخیر افتادن آن مشکلاتش را دو چندان می بیند و در این راه هراسان و عاجز می شود.

جوان امروزی می تواند از تجربه بزرگترها استفاده کند و از آن بهر ببیند اما نه با زور و تحمیل کردن. می خواهد هم جهت با آنها باشد اگر بی توجهی و بی احترامی نبیند هیچ موقع از عقیده و نظر آنها گریزان نمی شود بلکه از آنها نیز نهایت استفاده را می برد چون جوانان ما دارای درک و فهم هستند و باید بیشتر به آنها توجه کرد.

مهم‌ترین مساله و دغدغه جوانان ما بحث سلامت، آموزش، اشتغال، مسکن، ازدواج، بهینه‌سازی اوقات فراغت، مشارکت جوانان در فعالیت‌ های اجتماعی و… است. به کرار درباره دغدغه های جوانان بحث شده است؛ از ازدواج و اشتغال تا سبک زندگی. حضور در شبکه های اجتماعی، نداشتن هدفی در اوقات فراغت، نداشتن مهارت برای اشتغال و زندگی و مانند اینها.دغدغه اصلی جوان امروزی کار و تلاش است. جوان بیکار با پریشانی به آینده می نگرد از زندگی زده می شود ترس از فردا و فرداها دامنگیرش می شود.

جوان امروزی می خواهد جریان داشته باشد و آینده خود را رقم بزند. مانند آب جاری می خواهد در بطن زندگی باشد حیات را لمس کند نه اینکه در یکجا بماند و بعد از مدتی بگندد. جوان امروزی از پوچی گریزان است میل به جاودانگی دارد و می خواهد مطرح باشد.

جوانی دوره عشق ورزی است. اما جوان امروز ازدواج کردن را که سنت پیامبر اکرم (ص( است کوهی دست نیافتنی قلمداد می کند و با تاخیر افتادن آن مشکلاتش را دو چندان می بیند.

جوان امروزی زمینه استفاده از تجربه بزرگترها را دارد اما نه با زور و تحمیل. میخواهد همسو و هم جهت با آنها باشد اگر بی توجهی و بی احترامی نبیند هیچ موقع از عقیده و نظر آنها گریزان نیست!

مهم‌ترین مساله جوانان ما بحث سلامت، آموزش، اشتغال، مسکن، ازدواج، تحکیم خانواده، افزایش فضاهای ورزشی، سرگرمی و تفریحی، بهینه‌سازی اوقات فراغت، مشارکت جوانان در فعالیت‌ های اجتماعی و… است. به تناوب درباره دغدغه های جوانان بحث شده است؛ از ازدواج و اشتغال تا سبک زندگی. برخی کارشناسان مستقل سبک زندگی را یکی از مهمترین دغدغه های جوان می دانند؛ حضور در شبکه های اجتماعی، نداشتن هدفی در اوقات فراغت، نداشتن مهارت برای اشتغال و زندگی و مانند اینها

برای شناخت دغدغه ها و مشکلات و دیدگاه ها جوانان در مورد آینده و وضعیت جامعه به میان چند دانشجو رفتیم تا نظرات شان را منعکس کنیم.

دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور، اشتغال و ازدواج را مهمترین مشکلات جوانان امروزی می داند و به نبود فرصت های شغلی بخصوص در شهرهای کم جمعت همچون سقز اشاره می کند. جوانان بعد فارخ التحصیلی و اتمام دو سال خدمت سربازی ناچار به ترک شهر و دیار خود و رفتن به شهرهای بزرگی مانند تهران می شوند. و بعد از جستجوی زیاد به کارهای غیر تخصص خود گمارده می شوند.

دانشجوی دیگری هم، دغدغه جوانان را ازدواج عنوان کرد و گفت: ازدواج در حال حاضر  امری غیر ممکن است چون جوان تا شغل و مسکن مناسبی را نداشته باشد راه برای این کار پیچیده خواهد شد و وام ازدواج هم نمی تواند مرهمی بر این زخم باشد.

یکی دیگر از دانشجو ها با بیان اینکه تنها اشتغال و ازدواج مشکلات اصلی نیست و مشکلات دیگری نیز به آنها تکیه زده است، تیادآور شد و اضافه کرد: ما به عنوان جوان انرژی زیادی داریم و نیاز به تفریحات و سرگرمی های متنوعی داریم. متاسفانه امروزه تفریحات سالم جای خود را به فضای مجازی و اینترنت و موبایل داده است و جوانان ما را از شادابی و روحیه ورزشی دور کرده است. اگر مسئولین فضاهای تفریحی و زمینه سرگرمی را برای ما فراهم کنند تا حدودی مشکلات حل می شود.

نبود کارخانه های بزرگ و کارگاه های صنعتی، تولیدی و همچنین نبود سرمایه گذار برای اجرای طرح های گردشگری و ایجاد شغل برای جوانان سقزی، استفاده نکردن مسئولین از پتانسیل های مرزی شهرستان های کردستان و مشکلات دیگر موجب بیکاری سرسام آور موج عظیمی از جوانان شده است. جوان تحصیل کرده با مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری همچنان به دنبال شغل و رفتن به شهرهای صنعتی گرفتار هستند.

به این نتیجه رسیده ایم که جوان امروزی می تواند به اهداف و انجام فعالیت های موثر دست یابد ولی باید زمینه های شکوفایی این استعداد ها را فراهم کرد و باید به آنها احترام گذاشت چون آنها سرمایه گرانبهای این کشور هستند. پتانسیل های زیادی در آنها برای بکار گمارده شدن در پست ها و مسئولیت های مختلف وجود دارد بنابراین باید به این سرمایه ها فرصت داد و اعتماد کرد تا چاره ای برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنند.

مسئولان برای زندگی بهتر و مهیا کردن اشتغال و ازدواج جوانان تدبیری بی اندیشند و امید را در میان انان زنده کنند. چون لیاقت جوانان این وضعیت نابسامان نیست و هرگز قابل قبول نخواهد بود.

در پایان هم به چند سوال که همچنان ذهن ها را سردرگم کرده است می پردازیم ، چرا در کشوری با این همه ظرفیت و امکانات باید جوان از نبود کار و اشتغال رنج ببرد؟

چرا جوانان ما برای فریضه ازدواج باید هفت خان رستم را طی کنند و کسی راه آسانی نمی کند؟

چرا دولت مشکلات جوانان را در اولویت برنامه ریزی کاری خود قرار نمی دهد؟

چرا جوانان ما با مدارک و تخصص های عالی بیکار بمانند و همچنان علیرغم شایستگی و توانایی از آنها استفاده نشود؟

چرا فضاهای تفریحی- ورزشی را با هدف ایجاد روحیه و انگیزه جوان فراهم نم کنید؟
و هزاران سوال دیگر که همچنان باید خاک خورده بماند و انگار توجیهی برای این مشکلات نیست و همچنان باید شاهد گذراندن بهترین اوقات جوانان در فضای مجازی و اینترنت باشیم که سود و منفعتی برای آینده ندارد و بیشتر وقت تلف کردن است.

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی