شما اینجا هستید
اجتماعی » فشار آموزش وپرورش سقز بر تعاونی مصرف فرهنگیان/ یک طیف با ۲ برداشت متفاوت

این تعاونی ۴۳۰۰ عضو فرهنگی دارد، اما مسئولان اداره آ و پ سقز در اقدامی غیرمعمول اقدام به قطع همکاری در جهت کسر اقساط ماهیانه فرهنگیان به این تعاونی نموده است.

 

قانون و مقررات چه می گوید:
آیین نامه ی نحوه ی همکاری وکمک ادارات به موسسات تعاونی براساس مصوبه ۸۳۳۸۰ تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۲ نوشته است:
ماده ۳- دستگاههای دولتی موضوع این آیین نامه مکلفند در حدود امکانات به منظور کمک به مؤسسات تعاونی مربوط اقدامات زیر را معمول دارند

الف – محل مناسب، کار، انبار فروشگاه و وسائط حمل و نقل کالاهای تعاونی و سایر تأسیسات لازم را برای استفاده مجاناً در اختیار آنها قرار دهند تازمانی که ساختمان و تأسیسات مورد نیاز فوق فراهم نگردیده است اجاره بهای این قبیل امکنه و تأسیسات از محل اعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت خواهد شد.
ب – وسایل و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات تعاونی را از محل اعتبارات خود تهیه و به اقساط به آنان واگذار
نمایند.
ج – کارکنان مورد نیاز مؤسسات تعاونی مربوط را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار آنها قراردهند.
د – اعتبارات مورد نیاز برای کمکهای موضوع این آیین نامه را در اعتبارات سالیانه خود پیش بینی نمایند. تبصره ۱- فهرست وسائل و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات تعاونی توسط سازمان مرکزی تعاون کشور تهیه و به دستگاههای ذیربط اعلام خواهد شد.

 

همچنین استاندار سابق کوردستان در نامه ای به کلیه ادارات و ارگان های استان ابلاغ کرده بود:
نظر به اینکه هدف از تاسیس شرکت های تعاونی کارکنان دولت اعم از مصرف، مسکن و اعتبار تأمین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت، رفع نیازهای مشترک اعضاء، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص به منظور تحقق عدالت اجتماعی، کمک به توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد، بهره وری بهینه از منابع مادی و انسانی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی بوده و تحقق این مهم مستلزم همکاری همه جانبه کلیه دستگاه های اجرایی می باشد؛ لذا ضروری است در راستای تحقق موارد مذکور و اجرای ایین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی کارکنان دولت مصوبه) ۸۳۳۸۰ – ١٣۶٢/١٠/٢٨ هیات وزیران ترتیبی اتخاذ گردد تا آن دستگاه در خصوص در اختیار قراردادن مجانی محل مناسب کار، انبار و فروشگاه، مساعدت لازم را با مدیران تعاونیهای موصوف معمول و نتیجه را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اعلام نمایند.

 

مستندات قانونی مدیریت آ و پ سقز چیست؟

استنادات مدیریت آ و پ سقز به نامه مدیرکل حقوقی وزارت متبوع بوده که نوشته است:
در فرض تشخیص آن ادارە کل مبنی بر احراز وجود اراضی و املاک مازاد بر نیاز آموزش و پرورش در سطح آن استان، با عنایت به تکلیف پیش بینی شده در مفاد مولدسازی دارایی های دولت و درچهارچوب تکالیف ماده ۲ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی مصوب مجلس در سال ۱۳۹۹، اقدام قانونی لازم از طریق عقد اجاره بلامانع است.

 

این فشارها باعث سردرگمی اعضا و هیات مدیره تعاونی شده، امکان تهیه مکان مناسب در شرایط فعلی دشوار است و اجاره ممکن باعث افزایش اجناس و فشار بر فرهنگیان عضو تعاونی می شود.
از سوی دیگر نهادها باید در جهت رفاه و آسایش اعضا و حمایت های قانونی از ان گام بردارند نه اعمال محدودیت و فشار؛ لذا انتظار می رود در جهت تعامل و هم افزایی و تقویت گام برداشته شود نه تضعیف.

حال سوال این است مدیریت آموزش و پرورش استان و شهرستان چرا تشخیص دادند املاکی کە بر اساس مواد مصوبە ٨٣٣٨٠ هیئت وزیران بە تعاونی کارکنان آموزش و پرورش و در جهت خدمات رسانی بە معلمان واگذار شدە، جز املاک مازاد و قابل اجارە است؟!
آیا کلمە “بلامانع” در نامە وزارت تبیین کنندە عملکرد قطع همکاری با تعاونی است؟ آیا این عمل در تضاد با مادە ۶مصوبە ٨٣٣٨٠ هیئت وزیران نیست؟

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل