شما اینجا هستید
اجتماعی » شهر طاعون زدە در سایە بی تدبیری مسئولان/ هیوا نوروزی*

بە هر گوشە می نگرم خمیازەام می گیرد گویی مسری است لامصب! این جماعت در روشنای روز خمارند و ظلمات شب آوارە در پی لقمەای نان سیاە و در همە حال در برزخ خواب و بیداری.

از هر کە جویا شدم علت العلل بیکاری است همانی کە اگر غصەی آن نبود؛
سقز در سال های نە چندان دور دارالقرآن، دارالعرفا، تکیەی دراویش و حجرەی طلاب بود در همین حوالی سقز بود و موزیسین هایی در قوارەی ارکستر استانی، سقز بود و پهلوانانی فرنگی کار کە شهرەی آفاق بودند پ، انبوهی از شب های شاعرانە با ندای شپرزه(شیخ نافیع مەزهەر)، ژیلا خاتوون و نوای زەمانە زەمانەی رشیدخان و شیرین بەهارەی تاهیر تۆفیق و ماوە سەحەری سێوە با حریر صدای کاک بهنام و پستوهایی تاریک پاتق روشنفکران سیاسی و اجتماعی.
جوانانش بە غلط لیلی و مجنون بودند
بە غلط زبانزد رفاقت بودند
بە غلط شهرەی طنازی بودند
وشاید هم …
و اینها برای زمانی بود کە بیکاری
طاعون نبود.

خوب نسخەای پیچیدید کە از درد بە خود می پیچیم! ما تسلیم هستیم دست هایمان بالاست رحم کنید جایز الخطائیم. سر بە راهتان نهادیم خطا کردیم! بالاخرە هر شروعی را پایانی است و ما باختیم ما بازندەایم .
طاعون اعتیاد بر شهر سایه افکنده ست و استخوان هایمان تیر می کشد تا نرفتەام زدست دستم بگیر.

توبە بە درگاە باریتعالی مقبول است چە هر آنکە نان دهد دندان دهد، هر آنکە درد دهد درمان نمی دهد؟
لازمەی اشتغال بستری استاندارد است و ما بە حداقل ها بسندە می کنیم.
کار محرک می خواهد بازار دروازە می خواهد جوان راە ورود بە تولید را می جوید چە بسا گر نیابد سر بر بیراهە زند.

مخاطب بنده همان مدیران ارشد شهرستان و استان هستند، هرچند که افتخار حضور هم ندهند اما در لابلای وعده های انتخاباتی این روزها گذری به سطح شهر و خصوصا مابین بانک ملی و شرکت نفت و دخانیات داشته باشید خالی از لطف که چه گویم خالی از بحث نخواهد بود. تصاویر گویاست
بندە راهکاری سراغ ندارم نە وکیل الرعایا هستم نە استاندار و فرماندار و نماینده و شورای شهر.

مرز سقز را سە قفلە کردید گفتید فلانی نمی گذارد! در استخدام ها بومی گزینی نکردید مبادا انگ تعصب بخورید. جادەها را تکمیل نمی کنید قحطی بودجە را بهانە کردەاید. باشگاە شبه حرفە ای، دانشگاە های دولتی، پرستاری،منطقه آزاد و … برای سقز عق است اما برای همسایە حق است. کارخانەها با ١/٣ ظرفیت کار می کنند خیالتان مشوش نمی شود.

مرز، کار، چاه، چشمە و هر آنچە نباید را بستید اما دریچەی سدها و دروازە اعتیاد کە باید می بستید گشاد و گشادە گشودەاید.

*فعال اجتماعی

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل