روز: جولای 4, 2021
سقز در تاریکی

️سقزرووداو- قطعی برق که از چند ماه پیش و در طول روز در سقز شروع شده بود، به شب هم سرایت کرد

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی